Geef je ervaring meer gewicht!

Neem contact met ons op

Bij het samenstellen van een Ervaringscertificaat zijn meerdere instanties betrokken. Hieronder vind je alle relevante contactgegevens in de regio Arnhem en Nijmegen.

Informatie en advies over het Ervaringscertificaat
Algemeen
 • Uw werkgever
 • www.ervaringscertificaat.nl
 • www.lerenenwerken.nl
 • www.werk.nl
 • www.uwv.nl

  Regio Arnhem
 • UWV WERKbedrijf Arnhem Noord, www.werk.nl
  Boulevard Heuvelink 4a, 6828 KP Arnhem, (026) 751 70 93
 • UWV WERKbedrijf Arnhem Zuid, www.werk.nl
  Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, (026) 751 71 11
 • UWV Jongerenloket Arnhem Noord (tot 27 jaar), www.werk.nl
  Boulevard Heuvelink 4a, 6828 KP Arnhem, (026) 751 71 10
 • UWV Jongerenloket Arnhem Zuid (tot 27 jaar), www.werk.nl
  Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, (026) 751 71 10
 • Rijn IJssel EVC punt, www.rijnijssel.nl, evcpunt@rijnijssel.nl
  (026) 312 90 00

  Regio Nijmegen
 • UWV WERKbedrijf Nijmegen, www.werk.nl
  MariŽnburg 30, 6511 PS Nijmegen, (024) 751 61 00
 • Regionaal Jongerenloket Nijmegen
  MariŽnburg 30, 6511 PS Nijmegen, (024) 329 22 55
 • Gemeente Nijmegen, www.nijmegen.nl
  MariŽnburg 75, 6511 PS Nijmegen, (024) 329 21 00
 • Loopbaancentrum ROC Nijmegen, www.roc-nijmegen.nl , loopbaancentrum@roc-nijmegen.nl
  (024) 890 45 64

  Regio de Liemers
 • UWV WERKbedrijf De Liemers, www.werk.nl
  Arnhemseweg 3, 6901 DS, Zevenaar, (0316) 787 240

  Aanbieders van het Ervaringscertificaat
 • Rijn IJssel, www.rijnijssel.nl, evcpunt@rijnijssel.nl
  (026) 312 90 00
 • ROC Nijmegen Loopbaancentrum, www.roc-nijmegen.nl, loopbaancentrum@roc-nijmegen.nl
  (024) 890 45 64, (0900) 9509
 • Hogeschool van Arnhem Nijmegen, www.han.nl, info@han.nl
  (024) 353 05 00
 • ROC A12, www.a12.nl
  (026) 363 38 33 (hoofdlocatie Velp), (0318) 455 500 (Hoofdlocatie Ede)

  Nederland heeft ruim 100 zogenaamde erkende aanbieders van Ervaringscertificaten. Bekijk het overzicht op de site van het Kenniscentrum Ervaringscertificaat of zoek op www.ervaringscertificaat.nl naar erkende aanbieders.

  FinanciŽle ondersteuning bij een Ervaringscertificaat-procedure
 • UWV, www.uwv.nl
  (088) 898 20 08
 • Belastingdienst, www.belastingdienst.nl
  (0800) 0443
 • ik kan (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), www.ikkan.nl

  Over het project Leren & Werken
  Met hulp van de ministeries OCW en SZW is sinds 2007 het grootschalige ĎLeren en Werkení project, in gemeente Arnhem en Nijmegen, gestart. Doel van het project is om gezamenlijk met alle partijen de scholingsgraad van werkenden en werkzoekenden vanaf 18 jaar te verbeteren. Eťn manier om dat te doen is het onder aandacht brengen van het Ervaringscertificaat. De jaren 2009 en 2010 besteedt de regio aan het realiseren van 4.000 leerwerktrajecten voor werkzoekenden, begeleiding van werk-naar-werk en voor jongeren zonder startkwalificatie. De samenwerkende partijen bundelen hun krachten om de arbeidsparticipatie te verhogen en vraag en aanbod in de regio beter op elkaar af te stemmen.

  ĎLeren en Werken in de Stadsregio Arnhem Nijmegení is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem en Nijmegen, het UWV WERKbedrijf van Arnhem en Nijmegen, de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, VNO-NCW Midden, de Regionale Opleidingscentra Nijmegen en Rijn IJssel, het REA College en de landelijke kenniscentra Calibris, Kenteq, PMLF/VAPRO-OVP en de SVGB.

  Wat voor zwaargewicht ben jij?